Campagnes

Om Ede op de kaart te zetten, werken we met gerichte campagnes. Een overzicht van de meest recente campagnes:  

Najaar 2019

Wild & Wandelen

In het najaar van 2019 haakt Ede Marketing in op Wild & Wandelen. Deze campagne sluit aan bij één van onze hoofdthema's: het actief beleven van de Veluwe. In het najaar staat wandelen hierbij centraal, in combinatie met wild en militaire geschiedenis.

Najaar 2019

Militaire Historie

In het najaar van 2019 haakt Ede Marketing aan op de campagnes van Visit Veluwe en de nationale campagnes rond 75 Jaar herdenking. Wij doen dat met een campagne over Militaire Historie. De campagne 75 jaar Bevrijding in Ede loopt door tot halverwege 2020. 

Juni 2019

NK Wielrennen

Het NK Wielrennen vond in juni 2019 plaats in Ede! Een unieke generatie Nederlandse wielrenners streed in Ede om de kampioenstruien. Aan Ede Marketing de taak om Ede zichtbaar te krijgen langs en ver buiten de route.