Collectief Accountmanagement

Beginfase: een helder plan

We helpen in de beginfase door partijen bij elkaar te brengen. In maximaal vijf sessies willen we plannen helder te krijgen.
Het gaat dan over zaken als:

  • Wat gaat er wanneer gezamenlijk neergezet worden?
  • Wie heeft welke rol?
  • Hoe kan een en ander gefinancierd worden?
  • Welke partijen zijn er nog nodig?
  • Draagvlak onderzoeken

Dit traject kan op twee manieren eindigen;
1. De afspraken zijn gemaakt en we gaan aan de slag.
2. De organisaties worden het niet eens over visie en aanpak. In dat geval stopt Ede Marketing haar ondersteuning na maximaal vijf sessies.  
Aan de ondersteuning in deze beginfase zijn geen kosten verbonden.

Partnerschap in de vorm van communicatie ondersteuning

Wanneer de plannen concreet geworden zijn, kan Ede Marketing ondersteunen bij de communicatie.

Per jaar is er plek voor maximaal vijf thema’s of projecten.
In 2019 is onder meer gewerkt aan: 

  • Het verbinden van bedrijven aan de ambities rond food via '40 dagen eten uit de eigen streek' voor agrariërs, inwoners en voedselproducenten
  • Het onderzoeken van mogelijke placemaking activiteiten op het WFC terrein
  • Het onderzoeken van gezamenlijke acquisitie van zakelijke evenementen
  • De structurele zichtbaar maken van militaire historie in Ede in de vorm van onder meer routes, online zichtbaarheid en de samenwerking tussen de verschillende erfgoedlocaties.