Evenementenloket

Enkele regels: 

  • Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die deze beleidsregel en de evenementenkalender bieden op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag.
  • De aanvraag van vergunningen en plaatsingen op de evenementenkalender volgen de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en eventuele noodverordeningen die op dat moment gelden.

​Ede Marketing adviseert om de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid op te volgen.
De mogelijkheden voor het organiseren van evenementen zijn afhankelijk van de RIVM maatregelen en de routekaart van de overheid: