Evenementenloket

Enkele regels: 

  • Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die deze beleidsregel en de evenementenkalender bieden op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag.
  • De aanvraag van vergunningen en plaatsingen op de evenementenkalender volgen de richtlijnen van RIVM, Rijksoverheid en eventuele noodverordeningen die op dat moment gelden.