Expertisecentrum

Door de kennis over Ede, de verschillende doelgroepen die we in de marketing van Ede hanteren en trends in de markt beter inzichtelijk te hebben kunnen we samen met onze partners ook gerichter aan de slag met de marketing van Ede.

Ede Marketing verzamelt en monitort bestaande informatie over Ede. Ede Marketing participeert in relevante onderzoeken die bijdragen aan het goed kunnen promoten en vermarkten van Ede als gebied om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Deze informatie stellen we beschikbaar in onze nieuwsbrieven en tijdens bijeenkomsten en workshops. 

Op zoek naar informatie, cijfers en kerngegevens over Ede?
Kijk dan ook eens op deze websites: 

Over Ede: Ede.incijfers.nl
Toeristisch recreatief: Visitveluwe.nl
Food en Kennis-as: Foodinthevalley.nl