Marketing-communicatie

Dit jaar focussen we op de algemene bekendheid van Ede Marketing en daarbinnen met name op de communicatiekanalen voor bezoekers. Het doel is dat aan het eind van 2019 bezoekers en bedrijven en (maatschappelijke) organisaties ons (beter) weten te vinden voor informatie en inspiratie over het gebied.

Naast deze algemene campagne zetten we seizoens-campagnes in. In het voorjaar starten we met fietsen, in de zomer richten we ons op zomer(vakantie)activiteiten en in het najaar start onze wandel & wild campagne.

Ede Marketing onderscheidt zich van andere steden in Nederland door de focus op Food & Veluwe. Deze profilering gaat over de realisatie van ambities van de gemeentelijke organisatie, evenementen en lekker eten. Daarnaast gaat het over wat organisaties, overheden, bedrijven en inwoners samen willen uitdragen. Ede Marketing zet de toekomst van Ede samen met deze partijen op de kaart.

Dit jaar werkt het team van Ede Marketing aan de uitstraling van Ede. We ontwikkelen basismateriaal om Ede beter zichtbaar te maken zoals een passende huisstijl, een recreatieve en bezoekers-website, social mediakanalen en we starten de eerste communicatiecampagnes.