Marketing-communicatie

In 2020 staat samenwerking voor Ede Marketing centraal. Er komen mogelijkheden om te partneren voor kleine en grote organisaties. Denk aan de ene kant aan budgetvriendelijke pakketten die kleinere partijen inkoopvoordeel en expertise bieden, aan de andere kant strategische coalities, of gezamenlijke communicatiecampagnes en ontwikkeling en distributie van content. Zo wordt de basis voor het positioneren van Ede breder.

Omdat onze coalities en samenwerkingen altijd gericht zijn op de ondersteuning van de profilering van Ede en versterking van het vestigingsklimaat van gemeente Ede in haar geheel, gelden ook hier de pijlers food en Veluwe als vertrekpunt. 

Activiteitenplan 2020

Ede Marketing streeft naar een toegenomen bewustzijn van de aantrekkelijkheid van leven, werken en verblijven in Ede onder de inwoners en bezoekers van Ede. Lees hier het activiteitenplan voor 2020.

Lees het activiteitenplan

Het basiskanaal voor de Veluwe staat, in 2020 is deze verder uitgebouwd. De focus voor 2020 ligt op een aantal punten, met name de ontwikkeling van een routemodule voor fiets- en wandelroutes in de regio, maar ook het aanbieden van een arrangementenmodule met tijdsloten voor ondernemers in gemeente Ede. Daarnaast is Ede Marketing met name bezig om rondom de diverse thema's (seizoens)campagnes te voeren. Denk hierbij aan thema's als wandelen/fietsen, natuur en militaire historie. 

Ede Marketing onderscheidt zich van andere steden in Nederland door de focus op Food & Veluwe. Deze profilering gaat over de realisatie van ambities van de gemeentelijke organisatie, evenementen en lekker eten. Daarnaast gaat het over wat organisaties, overheden, bedrijven en inwoners samen willen uitdragen. Ede Marketing zet de toekomst van Ede samen met deze partijen op de kaart.

Onze activiteiten