Marketing-communicatie

Activiteitenplan 2020

Ede Marketing streeft naar een toegenomen bewustzijn van de aantrekkelijkheid van leven, werken en verblijven in Ede onder de inwoners en bezoekers van Ede. Lees hier het activiteitenplan voor 2020.

Lees het activiteitenplan

Positionering

Ede onderscheidt zich van andere steden in Nederland door de focus op Food & Veluwe. Positioneren gaat over wat organisaties, bedrijven, overheden en inwoners samen willen uitdragen. Zij geven aan wat belangrijk is, voor nu en voor de toekomst. In de gemeente Ede hebben organisaties, bedrijven en inwoners veel ambitie en kwaliteiten rond de thema’s Food en Veluwe. Ede Marketing maakt die kwaliteiten en ambities van Ede zichtbaar. Samen met deze partijen zet Ede Marketing Ede op de kaart.

Basiskanaal voor de Veluwe

Het basiskanaal voor de Veluwe staat, in 2020 is deze verder uitgebouwd. De focus voor 2020 ligt op een aantal punten, met name de ontwikkeling van een routemodule voor fiets- en wandelroutes in de regio, maar ook het aanbieden van een arrangementenmodule met tijdsloten voor ondernemers in gemeente Ede. Daarnaast is Ede Marketing met name bezig om rondom de diverse thema's (seizoens)campagnes te voeren. Denk hierbij aan thema's als wandelen/fietsen, natuur en militaire historie. 

Voorlopige resultaten bezoek-ede.nl

  • Van januari - november 2020 heeft de website www.bezoek-ede.nl al ruim 200.000 bezoekers ontvangen. Dit is een stijging van 366% ten opzichte van 2019.
  • In totaal zijn er bijna 400.000 pagina's bekeken. Ook dit is een stijging van ruim 300% ten opzichte van het jaar hiervoor.
  • De best bezochte pagina is de pagina voor Support Your Locals, gevolgd door de homepagina en de wintertips.
  • De pagina die het meest is gestegen in aantal bezoekers is de Agenda, gevolgd door de pagina over de heide in bloei.

Samenwerking rondom het thema food

Made in Ede is de merknaam waarmee Ede Marketing najaar 2020 een eerste begin heeft gemaakt met de profilering richting bedrijven en overheden.

Actuele ontwikkelingen in Ede worden gedeeld op Linkedin en op de site Made-in-Ede.nl. De eerste reacties zijn positief. Begin 2021 staat de officiële lancering gepland.

Onze activiteiten