Marketing-communicatie

Positionering

Ede onderscheidt zich van andere steden in Nederland door de focus op Food & Veluwe te leggen. Positioneren gaat over wat organisaties, bedrijven, overheden en inwoners samen willen uitdragen. Zij geven aan wat belangrijk is, voor nu en voor de toekomst. In de gemeente Ede hebben organisaties, bedrijven en inwoners veel ambitie en kwaliteiten rond de thema’s Food en Veluwe. Ede Marketing maakt die kwaliteiten en ambities van Ede zichtbaar. Samen met deze partijen zet Ede Marketing Ede op de kaart.

Trots op Ede versterken. Ede positioneren rond de thema’s Food en Veluwe. Het moois van Ede laten zien, op een consistente manier. De VVV-functie invullen. Het promoten van lokale evenementen en activiteiten. Bijdragen aan de ontwikkeling van een vestigingsklimaat dat aansluit op de ambities rond Foodvalley. Dat is selectie van het brede palet aan taken, dat sinds maart 2019, is toevertrouwd aan Stichting Ede Marketing. Ook in 2022 gaat Ede Marketing zich daar ten volle voor inzetten!

Activiteitenplan 2022

Ede Marketing streeft naar een toegenomen bewustzijn van de aantrekkelijkheid van leven, werken en verblijven in Ede onder de inwoners en bezoekers van Ede. 

Lees hier het activiteitenplan voor 2022

Profilering van Ede 2022: FOOD in the picture

Ede Marketing werkt al vanaf het begin vanuit de Edese profilering van Food en Veluwe. In de afgelopen 2 jaar is vooral hard gewerkt aan doorontwikkelen en laden van de Veluwe profilering voornamelijk binnen de vrijetijdseconomie en gericht op bewoners en bezoekers. Uiteraard nemen we food hierin mee op de momenten dat er beleefbaar aanbod is. Dit doen we o.a. via LinkedIn en Made-in-ede.nl met de economische food thema’s en via Bezoek-Ede.nl met het lokale aanbod van producten, horeca en evenementen.

Maar in 2022 gaan we het omdraaien. Bij alle subthema’s nemen we food/voedsel als uitgangspunt of het vormt in elk geval een belangrijk onderdeel. Uiteraard zullen er ook projecten zijn waar dit wat lastiger te realiseren zal zijn als het gaat om cultuur of specifieke evenementen.

Onze activiteiten