Ede Marketing gaat nieuwe fase in

EDE – In 2019 is de Stichting Ede Marketing opgericht. Na de positieve evaluatie van Ede Marketing, waarin de toegevoegde waarde werd erkend en aangegeven werd dat er ruimte wordt gemaakt voor structurele financiering, gaat de stichting nu een nieuwe fase in. 

De stichting is in het leven geroepen met als doel om het leefklimaat van Ede te bevorderen en de zichtbaarheid en het imago van het gebied te verbeteren. Dit is nodig om in de concurrentie met andere gebieden goed zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven.

Onder leiding van directeur Jacquelien Lorkeers heeft de stichting Ede Marketing twee jaar lang met succes de collectieve regiomarketing voor Ede verzorgd. Hierin zijn de communicatiekanalen en de organisatie neergezet en is een uitgebreid netwerk binnen én buiten de gemeentegrenzen opgebouwd.

Er is een goede basis voor de toekomst neergelegd, waarop voortgebouwd kan worden. “Niet alleen het merk Ede is stevig neergezet. Maar er is ook meer samenhang tussen verschillende partijen en thema’s ontstaan en de zichtbaarheid van Ede als gebied is vergroot. Na de opstartfase van ruim twee jaar wordt de opdracht aangescherpt en gaat de organisatie een nieuwe fase in”, licht Jacquelien Lorkeers toe.

Met de afronding van deze fase is tegelijk een directeurswissel aangekondigd. Daniëlle Berends neemt het stokje per half april over. Zij is een oude bekende van de stichting en is betrokken geweest bij de oprichting. Daniëlle heeft jarenlange ervaring in destinatiemarketing en communicatie, en daarbij met het werken met zowel overheden als het bedrijfsleven. Daniëlle: ”Met veel enthousiasme ga ik deze uitdaging aan om bij Ede Marketing te werken aan het verder verstevigen van het team, de mooie marketingsamenwerkingen en daarmee de gemeente Ede”. 

“We zien hoe Jacquelien met haar energie, kennis en ervaring Ede Marketing vanaf de start heeft gebracht tot waar we nu zijn en daar danken we haar hartelijk voor”, vertelt Bestuursvoorzitter Mirjam Bink. “We waren blij met de positieve evaluatie die voelde als een steun in de rug, maar tegelijkertijd hebben we wel een flinke uitdaging met het beschikbare budget en de opdracht die er ligt vanuit de gemeente Ede. Maar we werken binnen een actief netwerk en hebben veel zin het positieve imago van Ede verder te versterken en uit te bouwen met onze nieuwe directeur.”

Het bestuur van Ede marketing blijft ongewijzigd en bestaat uit Mirjam Bink (voorzitter), Lilyan van de Beek, Victor Brinkhorst en Herman Prangsma.