Expertise

We zijn een klein, enthousiast en professioneel team. Onze expertise op het gebied van marketing en communicatie zetten we graag in om samen met jou te werken aan de marketing van Ede. We delen graag onze kennis. Hieronder zie je hoe we dat doen. Door middel van trainingen, bijeenkomsten, feiten en cijfers en relevante onderzoeken. 

Whitepapers aanvragen

Speciaal voor ondernemers in de gemeente Ede hebben we een aantal whitepapers opgesteld die we gratis ter beschikking stellen. In deze documenten worden praktische handvatten gegeven voor specifieke onderwerpen. Het helpt je om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp of beschrijft een probleem en/of mogelijke oplossing. Heb je interesse in één van onderstaande documenten of wil je meer informatie? Vul dan het formulier in. 

  • Optimaliseren website
  • Aanvragen Google Grants
  • Checklist goede website
  • Facebookberichten bedrijfspagina's
  • Beeldgebruik (online en offline)
  • Persberichten schrijven
Aanvraagformulier

Bekijk ook

Ede: hoofdstad van Foodvalley

Propositie voor partnership

Ede maakt de komende jaren een schaalsprong van 122.000 inwoners nu, naar circa 150.000 inwoners in 2040. De kernen Ede, Bennekom en Wageningen vormen straks een samenhangend stedelijk gebied, met ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een gebied met dynamiek, met innovatieve bedrijven, toonaangevende architectuur en een diversiteit aan stedelijke voorzieningen. Ede ziet kansen om deze dynamiek van stedelijke ontwikkeling te combineren met de rust van de Veluwe. Hiervoor zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Investeringen die vanwege hun schaalniveau vragen om goede samenwerking met de Provincie Gelderland en de Regio Foodvalley.

Lees het document

Economisch actieplan

Ondernemen, vernieuwen & excelleren

Ede zit in een schaalsprong én heeft ambities. De insteek van dit actieplan is daaraan bij te dragen vanuit het perspectief van de lokale en regionale economie. Dat betekent dat de strategische keuzes van de Omgevingsvisie Ede 2040 ook voor deze inzet wordt gehanteerd als vertrekpunt. De gemeente wil enerzijds graag inspelen op evidente kansen (zoals de ligging in het Kennishart van Foodvalley) en staat anderzijds aan de lat om te werken aan complexe opgaven (zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en het streven naar een inclusieve samenleving).

Lees het document