Marketing & Communicatie

Informatie & Inspiratie

Onze marketing en communicatie is er op gericht om bezoekers Ede (beter) te laten vinden. Wij bieden informatie en inspiratie over het gebied. We laden onze profilering Food & Veluwe en vergroten de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de Ede, de dorpen en het buitengebied.

Positionering

Ede onderscheidt zich van andere steden in Nederland door de focus op Food & Veluwe te leggen. Positioneren gaat over wat organisaties, bedrijven, overheden en inwoners samen willen uitdragen. Zij geven aan wat belangrijk is, voor nu en voor de toekomst. In de gemeente Ede hebben organisaties, bedrijven en inwoners veel ambitie en kwaliteiten rond de thema’s Food en Veluwe. Wij maken die kwaliteiten en ambities van Ede zichtbaar. Samen met deze partijen zetten we Ede op de kaart.

Trots op Ede versterken. Ede positioneren rond de thema’s Food en Veluwe. Het moois van Ede laten zien, op een consistente manier. De VVV-functie invullen. Het promoten van lokale evenementen en activiteiten. Bijdragen aan de ontwikkeling van een vestigingsklimaat dat aansluit op de ambities rond Foodvalley. Dat is selectie van het brede palet aan taken, dat sinds maart 2019, is toevertrouwd aan ons. Elk jaar zetten wij ons daar ten volle voor in!

Bekijk ook: