Samenwerken

Trots op Ede, ook als bedrijf

Wil ik naar Ede? Deze vraag stellen mensen zichzelf. Als nieuwe medewerker, student, potentiële inwoner, bezoeker of klant. Het bekendmaken van de kwaliteiten van Ede en de kansen in Ede is belangrijk voor het aantrekken en behouden van mensen en bedrijven. 

De bekendheid van Ede in de buitenwereld is laag. Ook is weinig bekend wat er mogelijk is in Ede en wat er allemaal aan mooie initiatieven aan zit te komen in de komende jaren. Ede wordt hierdoor soms niet overwogen als geschikte woon- of werkplaats. En gaan ze naar een plaats waar ze meer beeld bij hebben.

Sinds maart 2019 verzorgt Ede Marketing de gebiedsmarketing van Ede. Met als doel een  bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van het moois in Ede, de dorpen en het buitengebied. Voor inwoners van jong tot oud, voor bedrijven en organisaties en bezoekers. 

Doel is bij te dragen aan een beter vestigingsklimaat. Initiatieven die daaraan bijdragen ondersteunen wij graag met onze expertise, communicatiekanalen en netwerk. Zodat meer mensen hun weg naar Ede vinden en daar met plezier wonen, werken, studeren en ontspannen.

Samenwerking rond het thema Veluwe

In 2019 is de VVV functie opnieuw ingevuld. Het recreatief-toeristische aanbod en veel evenementen zijn online zichtbaar op één plek, via bezoek-ede.nl. De VVV Informatiepunten zijn opnieuw aangekleed. Het Ede Magazine en plattegronden laten mensen bijzondere plekken ontdekken.

Ook zoeken we actief de media op en voeren campagne. Dat doen we met vier thema’s waar Ede trots op is en zich in kan onderscheiden: actief beleven van de Veluwe, genieten van en zorgen voor de natuur, militair erfgoed en het ontdekken van de geschiedenis en het cultureel erfgoed.

Het aanbod maken we niet zelf. We bundelen bestaand aanbod en versterken zichtbaarheid.

Mediakit 2022

Partnerschappen

We werken graag samen rond kansrijke thema’s.

Dat gebeurt door:

  • Kennis en netwerk te delen.
  • Meedenken en ondersteunen op communicatievlak.
  • Doorontwikkeling van projectideeën.
  • Ondersteuning bij financiering van projecten.

Zo versterken we het structurele aanbod in het hele gebied rond de kernthema’s. De relatie met de Veluwe staat daarbij altijd centraal. Op onze pagina Collectief Accountmanagement vindt u meer informatie over hoe wij deze projecten aanpakken en rondom welke thema's wij een samenwerking zijn aangegaan.

Wij zoeken mensen en organisaties die ook een belang hebben bij de zichtbaarheid van Ede. Daar aan willen bijdragen. Dat samen met andere ondernemers en Ede Marketing willen doen. Door samen te communiceren en daarbij de eigen communicatiekanalen in te zetten, gezamenlijk activiteiten op te zetten of netwerk te delen.

Heb je interesse in een samenwerking, meld je dan aan voor een eerste gesprek.

Wat wij bieden

Ede Marketing werkt samen met diverse bedrijven en organisaties. Voor deze samenwerkingen kiezen we uiteraard graag en zoveel mogelijk met lokale partijen.