Stichting Ede Marketing gaat meer op ‘eigen benen’ staan

Stichting Ede Marketing verzorgt de collectieve citymarketing voor Ede. Het doel van Ede Marketing is om Ede, de dorpen en het buitengebied duidelijker te positioneren en de zichtbaarheid van Ede te vergroten.

Bij de oprichting, nu ruim een jaar geleden, is afgesproken dat de Stichting in 2020 geëvalueerd wordt. Deze evaluatie is nu gereed en hieruit blijkt dat de Marketing organisatie van toegevoegde waarde is door hoge mate van professionaliteit, kennis en expertise op het gebied van marketing.

Lees meer op de website van gemeente Ede