Evaluatie organisatie 2020

Bij de oprichting van de Stichting Ede Marketing hebben de burgemeester en wethouders van de gemeente Ede vastgelegd om de dienstverlening en de financiële verantwoording van Stichting Ede Marketing regelmatig te (laten) controleren en evalueren. De financiële verantwoording wordt gecontroleerd met een accountantsverklaring op de jaarrekening van de stichting en de dienstverlening wordt beoordeeld door middel van een evaluatie.

Deze evaluatie is nu gereed en hieruit blijkt dat de Marketing organisatie van toegevoegde waarde is door hoge mate van professionaliteit, kennis en expertise op het gebied van marketing.

Gemeente Ede

Hier vind je de evaluatie naar de dienstverlening van Stichting Ede Marketing (verder: Ede Marketing) over de afgelopen periode (voorjaar 2019 - oktober 2020). 

Een groot gedeelte van de geïnterviewden geeft aan dat de stichting verstand heeft van het vak, de kennis en expertise van marketing staan als een paal boven water. Ook vindt het grootste deel van de geïnterviewden dat zij een meerwaarde heeft voor de promotie van Ede.